Ocls-blog logo

beanstack

 • Shellabrate Adult Summer Reading Header

  Get Ready to Shell-a-brate Adult Summer Reading!

  Sea-ing is believing! Dive into this video to see what hidden treasures are in store. Remember, all you need to do is make sure you have an active OCLS library card. If you don’t have a library card or you need to renew your card, you can do so here. From there, log in or…

  Read More

 • Fè timoun ou yo aprann pandan tout vakans ete a avèk Pwogram Lekti Ete a

  Fè timoun ou yo aprann pandan tout vakans ete a avèk Pwogram Lekti Ete a

  Byento Lekòl pral fèmen, epi elèv yo pral jwi vakans ete yo. Pandan ke vakans ete a se yon bon moman pou yo pran plezi ak detann, konsa tou li kapab fè yo pèdi sa yo te aprann pandan lane lekòl la. Ki pi bon fason pou ede pitit ou yo kenbe ladrès akademik ak…

  Read More